HHS Uitgeverij

BRANDWEERBOEKEN AMBULANCEBOEKEN POLITIEBOEKEN

Jahrbuch 2024

Uitgave in eigen beheer 

Steeds vaker is sprake van uitgaven in eigen beheer. De auteur is dan zowel schrijver/fotograaf, verzorgt de opmaak, laat het boek drukken en verkoopt zijn of haar product rechtstreeks aan de geïnteresseerden. Een uitgeverij en de boekhandel komen hier niet bij in beeld. De mogelijkheden die computerprogramma’s en digitale drukkers bieden maken producties in kleine oplages mogelijk. Twee voorbeelden zijn de brandweerfotograaf André Streich en voormalig brandweerofficier en fotograaf Andrew Henry. Beiden maakten eerst boeken met uitgeverijen, maar doen dit nu in eigen beheer. De Duitse serie Feuerwehren der Region van André Streich telt inmiddels al meerdere boeken over de wagenparken van gemeentelijke en bedrijfsbrandweerkorpsen. Voor zowel de uitgevende auteur als klanten binnen de EU levert verkoop/koop in de regel geen problemen op. Dat doet het wel indien de leverancier buiten de EU is gehuisvest. Dan spelen zaken als hoge(re) verzendkosten, betaling en BTW een rol. Zendingen worden bij aankomst in Nederland voor de douane gecontroleerd door de post (of andere verzender) en de ontvanger krijgt eerst een factuur die bestaat uit BTW (boeken 9%), inklaringskosten (post: 6 euro) en invoerrechten (niet bij boeken). Na betaling ontvangt men het pakje. In totaal levert dit vertragingen op tot 2 weken. Deze zaken werden door ons met de Britse auteur/uitgever Andrew Henry op een rijtje gezet met als resultaat dat zijn boek over crashtenders nu bij ons op de plank ligt tegen zelfs een iets lagere prijs, en zonder gedoe.

antiquariaat

Hobby? 

HHS Uitgeverij heette vroeger Holland Hobby Sales. De productie, inkoop en verkoop van boeken wordt een steeds duurdere ‘hobby’. Ook HHS heeft te doen met hogere kosten van verzending en verpakking (papier!), als mede kosten van opslagruimte. Daarnaast lukt het door vele redenen niet goed meer de juiste aantallen voorhanden te hebben. Te weinig is frustrend voor de klant en voor ons, te veel is een bedreiging van de exploitatie. Wat te doen? Als eerste gaan wij bij het plaatsen van nieuwe boekaankondigingen op de website vermelden tot wanneer deze besteld kunnen worden. Na verschijnen en levering wordt de betreffende titel verwijderd. Dat vergt dus iets meer aandacht van u als koper.

De site is aangepast op 14-05-2024. Er zijn nieuwe boeken geplaatst.

VBB neemt
Eén-Eén-Twee over.

EET453

Sinds 1 januari 2021 heeft de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen (VBB) de uitgave Eén-Eén-Twee van HHS Uitgeverij overgenomen. De VBB heeft het tijdschrift ondergebracht in de Stichting Uitgave Brandweermedia (StUB). Voor zowel de leden van de VBB als de abonnees verandert er niets. Allen ontvangen jaarlijks 6 uitgaven van 64 bladzijden, telkens in de eerste helft van de even maanden. Voor de leden van de VBB is het abonnement inbegrepen in het lidmaatschap. Abonnees betalen sinds 2021 aan de StUB. 
www.brandweer.org 

 De StUB is bereikbaar op het mailadres:
secretarisStUB@brandweer.org