HHS Uitgeverij

BRANDWEERBOEKEN AMBULANCEBOEKEN POLITIEBOEKEN

Bosch WF

Bedrijfs-
brandweer 

Een van de Duitse leden van de VBB is sinds jaren Dirk Wieczorek. Hij stelde een boek samen over de bedrijfsbrandweren van het Duitse megaconcern Bosch, waarvan iedereen wel een of meerdere apparaten in huis, auto of elektrische fiets heeft. In totaal gaat het om 36 locaties die over 1 of 2 kazernes beschikken. Door het soms meermaals bezoeken van al deze bedrijven kon het huidige wagenpark geheel gefotografeerd worden. Per locatie is er een korte beschrijving van dat specifieke bedrijf en een foto van de kazerne. Dit levert een unieke collectie van zo’n 620 kleurenfoto’s op. De voertuigen zijn veelal op meerdere manieren gefotografeerd: van verschillende kanten, met en zonder geopende rolluiken. Technische gegevens en eventuele bijzonderheden ontbreken niet. Het boek heeft een harde kaft en bevat ca. 208 pagina’s. Het formaat is 275x210 mm. De prijs is 39,95 euro. Verschijnt begin september. Dat bedrijfsbrandweren iets bijzonders zijn, ziet u met regelmaat in Eén-Eén-Twee. Dit ligt niet alleen aan de vaak speciale voertuigen, maar zeker ook aan de bereikbaarheid. En dus de mogelijkheid deze te fotograferen. Aanleiding voor auteur Georg Stefan Hagemann om een vervolg te maken op zijn boek uit 2003 over het huidige wagenpark van de bedrijfsbrandweren en -ambulancediensten van de fabrieken van Daimler AG en Daimler Truck AG.

antiquariaat

Buitenbeentjes 

Op verzoek van de auteur hebben wij de opmaak en druk verzorgd van een boek dat niet over de hulpdiensten gaat. De titel is: Simplex, geschiedenis en leveringsprogramma. Deze in 1887 in Utrecht gestarte fabriek verhuisde al snel naar een nieuw gebouwde fabriek in Amsterdam. Naast fietsen startte men de productie van automobielen, railvoertuigen en motorfietsen. In 1953 kwamen daar nog bromfietsen bij. In het hoofdstuk over automobielen (1899-1919) is sprake van een auto voor de burgemeester van Amsterdam. Gezien het feit dat deze werd gereden door een brandweerman duikt hier als bron het Nationaal Brandweer Documentatiecentrum op. Voorts is er een stukje met foto over de Simplex rijwielbrancard. Het boek (harde kaft) telt 232 pagina’s (275x210) en is voorzien van honderden afbeeldingen in zwart/wit en kleur. De prijs is 34,95 euro. Een eerder buitenbeentje maakten wij met Duitse vrienden in 2014: An der Autobahn – Lastwagen aus den 70ern und 80ern. Vele snapshots en sfeerbeelden van vrachtwagens uit een periode waarvan deze blijkbaar niet ruimschoots voorhanden zijn.

De site is aangepast op 22-07-2024. Er is een nieuw boek geplaatst.

VBB neemt
Eén-Eén-Twee over.

EET453

Sinds 1 januari 2021 heeft de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen (VBB) de uitgave Eén-Eén-Twee van HHS Uitgeverij overgenomen. De VBB heeft het tijdschrift ondergebracht in de Stichting Uitgave Brandweermedia (StUB). Voor zowel de leden van de VBB als de abonnees verandert er niets. Allen ontvangen jaarlijks 6 uitgaven van 64 bladzijden, telkens in de eerste helft van de even maanden. Voor de leden van de VBB is het abonnement inbegrepen in het lidmaatschap. Abonnees betalen sinds 2021 aan de StUB. 
www.brandweer.org 

 De StUB is bereikbaar op het mailadres:
secretarisStUB@brandweer.org