HHS Uitgeverij

BRANDWEERBOEKEN AMBULANCEBOEKEN POLITIEBOEKEN

VIM 58

Zware tijden

Stijgende kosten van onder andere papier, porto en stroom hebben – mede door te weinig abonnees - uitgever TFD van het Franse brandweervoertuigentijdschrift VIM doen besluiten deze uitgave te stoppen. VIM was het kleine broertje van het in 2004 gestarte tijdschrift Soldats du Feu waarin sinds enkele jaren het ‘officiële’ tijdschrift Sapeurs-Pompiers magazine van de Franse brandweerfederatie is opgenomen. Nu is het de bedoeling VIM te integreren in het qua oplage grotere maar qua formaat en omvang kleinere Soldats du Feu. VIM 58 verscheen in januari en is dus de laatste editie. De Franse abonnees van VIM (4 x per jaar) worden geruisloos overgezet naar Soldats du Feu (6 x per jaar). Hoe dit in de praktijk uitpakt, gaan we zien.

antiquariaat

Hobby? 

HHS Uitgeverij heette vroeger Holland Hobby Sales. De productie, inkoop en verkoop van boeken wordt een steeds duurdere ‘hobby’. Ook HHS heeft te doen met hogere kosten van verzending en verpakking (papier!), als mede kosten van opslagruimte. Daarnaast lukt het door vele redenen niet goed meer de juiste aantallen voorhanden te hebben. Te weinig is frustrend voor de klant en voor ons, te veel is een bedreiging van de exploitatie. Wat te doen? Als eerste gaan wij bij het plaatsen van nieuwe boekaankondigingen op de website vermelden tot wanneer deze besteld kunnen worden. Na verschijnen en levering wordt de betreffende titel verwijderd. Dat vergt dus iets meer aandacht van u als koper. Om u daarbij een handje te helpen zullen wij degenen die in ons klantenbestand zitten, via email attenderen op nieuwe uitgaven en besteldata. Als u onze kerstkaart hebt gehad, zit u daar dus in. Anders kunt zich aanmelden via info@hhsuitgeverij.nl

De site is aangepast op 17-05-2023.          

VBB neemt
Eén-Eén-Twee over.

EET443

Sinds 1 januari 2021 heeft de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen (VBB) de uitgave Eén-Eén-Twee van HHS Uitgeverij overgenomen. De VBB heeft het tijdschrift ondergebracht in de Stichting Uitgave Brandweermedia (StUB). Voor zowel de leden van de VBB als de abonnees verandert er niets. Allen ontvangen jaarlijks 6 uitgaven van 64 bladzijden, telkens in de eerste helft van de even maanden. Voor de leden van de VBB is het abonnement inbegrepen in het lidmaatschap. Abonnees betalen sinds 2021 aan de StUB. 
www.brandweer.org 

 De StUB is bereikbaar op het mailadres:
secretarisStUB@brandweer.org