HHS Uitgeverij

BRANDWEERBOEKEN AMBULANCEBOEKEN POLITIEBOEKEN

Les miniatures de Pompiers

Modellen

De uitgever van de Franse brandweertijdschriften en diverse boeken, start een nieuwe serie boeken over brandweervoertuigen. Het eerste boek gaat over de vele miniatuurbrandweervoertuigen in de zogenoemde kioskseries: een model en een daaraan verwant tijdschriftje. Vooral in Frankrijk, maar ook in Duitsland, Italië en Portugal is dit populair. Een bedrijf als Atlas leverde modellen per abonnement. Een groot aantal foto’s van veelal onbekende modellen, maken dit boek de moeite waard. Wie daarnaast de Franse taal (engszins) beheerst, vindt nog extra informatie. Overzichten van de diverse series beslaan 28 van de 176 bladzijden.

 

antiquariaat

Antiquariaat

Het Nederlandse antiquariaat is aangepast en aangevuld. Van een aantal boeken zijn meerdere exemplaren aanwezig. Bij de nieue aanwinsten ontbreekt daarom de vermelding van de staat van het boek. Bij belangstelling voor een bepaalde titel krijgt u dat gemeld. De boeken van de Zaanse brandweerman H.L.MN. van Heynsbergen uit 1930 en 1945 en de Hoofdinspecteur van het brandweerwezen P.L. van Boven uit 1948 zijn en blijven een must  voor iedereen met interesse in de geschiedenis van de brandweer.    

Begrenzter Verkauf van Modelle.

Limited sales of model cars.

Collection linité des modèles réduites.

De site is aangepast op 03-02-2021. Er zijn nieuwe Engelse- en Duitse antiquariaat boeken geplaatst.

VBB neemt
Eén-Eén-Twee over.

EET 416

Per 1 januari 2021 heeft de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen (VBB) de uitgave Eén-Eén-Twee van HHS Uitgeverij overgenomen. Voor zowel de leden van de VBB als de abonnees van HHS Uitgeverij verandert er niets. Allen ontvangen dit jaar 6 uitgaven van 64 bladzijden, telkens in de eerste helft van de even maanden. Voor de leden van de VBB is het abonnement inbegrepen in het lidmaatschap. Abonnees betalen ingaande dit abonnementsjaar aan de VBB. De abonnees krijgen daartoe een betalingsverzoek of factuur.