HHS Uitgeverij

BRANDWEERBOEKEN AMBULANCEBOEKEN POLITIEBOEKEN

Jahrbuch 2024

Jaarboeken en meer 

Na de inmiddels geleverde 29ste editie van het jaarboek van de Duitse uitgever Podszun, volgen op de valreep van het nieuwe jaar twee korpsboeken: Erlangen en Fürth. Beide met nadruk op de voertuiggeschiedenis. Beide gemeentes kennen een beroepspost, meerdere vrijwillige eenheden en twee bedrijfsbrandweerkorpsen. Ook uitgever Geramond kondigde haar sinds enkele jaren bestaande uitgave ‘Das Jahrbuch’ aan. Als speciale uitgave van haar tijdschrift Feuerwehr-Magazin verschijnt rond de jaarwisseling een editie over modern Duits brandweermaterieel. Inclusief een overzicht van de huidige normering en een apart gedeelte over bosbrandvoertuigen. Daarnaast komt de uitgever van het Franse brandweertijdschrift Soldats du Feu met de Almanak 2024 waarin bij Franse korpsen in dienst gestelde voertuigen uit 2022 en 2023 worden afgebeeld. En er komt een vervolg op het boek over de wagenparken van de grootste Franse brandweerkazernes. In dit deel 2 Dijon-Transvaal (Côte-d’Or), Nîmes (Gard), Bordeaux-Bruges (Gironde), Orléans-Nord (Loiret), Nevers Saint-Éloi (Nièvre), Le Mans-Degré (Sarthe), Niort (Deux-Sèvres), Amiens-Poulainville (Somme), Avignon Michel-Yorillo (Vaucluse) en Osny (Val-d’Oise). Tenslotte komt van deze uitgever het al geruime tijd aangekondigde boek over de architectuur van moderne brandweerkazernes met voorbeelden uit diverse landen..

antiquariaat

Hobby? 

HHS Uitgeverij heette vroeger Holland Hobby Sales. De productie, inkoop en verkoop van boeken wordt een steeds duurdere ‘hobby’. Ook HHS heeft te doen met hogere kosten van verzending en verpakking (papier!), als mede kosten van opslagruimte. Daarnaast lukt het door vele redenen niet goed meer de juiste aantallen voorhanden te hebben. Te weinig is frustrend voor de klant en voor ons, te veel is een bedreiging van de exploitatie. Wat te doen? Als eerste gaan wij bij het plaatsen van nieuwe boekaankondigingen op de website vermelden tot wanneer deze besteld kunnen worden. Na verschijnen en levering wordt de betreffende titel verwijderd. Dat vergt dus iets meer aandacht van u als koper. Om u daarbij een handje te helpen zullen wij degenen die in ons klantenbestand zitten, via email attenderen op nieuwe uitgaven en besteldata. Als u onze kerstkaart hebt gehad, zit u daar dus in. Anders kunt zich aanmelden via info@hhsuitgeverij.nl

De site is aangepast op 28-03-2024. De boekenlijsten zijn aangepast.

VBB neemt
Eén-Eén-Twee over.

EET452

Sinds 1 januari 2021 heeft de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen (VBB) de uitgave Eén-Eén-Twee van HHS Uitgeverij overgenomen. De VBB heeft het tijdschrift ondergebracht in de Stichting Uitgave Brandweermedia (StUB). Voor zowel de leden van de VBB als de abonnees verandert er niets. Allen ontvangen jaarlijks 6 uitgaven van 64 bladzijden, telkens in de eerste helft van de even maanden. Voor de leden van de VBB is het abonnement inbegrepen in het lidmaatschap. Abonnees betalen sinds 2021 aan de StUB. 
www.brandweer.org 

 De StUB is bereikbaar op het mailadres:
secretarisStUB@brandweer.org